Projektas „Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas UAB „ARDI LT““

2013 m. kovo mėn.15 d. UAB „ARDI LT“ pasirašė projekto „Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas UAB „Architektūra ir dizainas““ (Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-209) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“.

Projekto suma – 115.000,00 Lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto lėšomis gamybos procese įdiegti šiuolaikiniai vadybos metodai, patobulino tiekimo grandinės valdymą ir padidino gamybos proceso efektyvumą. Tai savo ruožtu padidino pardavimus, sumažino investicijas į atsargas ir padidino įmonės pelningumą. Taip pat dėl šio tiekimo grandinės patobulinimo išaugo įmonės apyvarta nuo 20 iki 40 procentų (tame tarpe ir eksportas). Padidėjo gamybos darbuotojų darbo našumas (o kartu ir gamybiniai pajėgumai) nuo 15 iki 50 procentų. Tai taip pat prisidėjo prie apyvartos bei eksporto pajamų augimo.

Įgyvendinus projektą įdiegti skaidrūs, valdomi, išmatuojami procesai ir užtikrintas ilgalaikis kompanijos konkurencingumas.


UAB „ARDI LT“ įgyvendina projektą „Verslo valdymo sistemos diegimas UAB „Ardi LT“"

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 29.815,03 Eur (dvidešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiolikos eurų ir 03 centų) projektui skirtų finansavimo lėšų.

Projekto tikslas - padidinti UAB „Ardi LT“ produktyvumą diegiant verslo valdymo sistemą. Įdiegtas sprendimas suteiks galimybę geriau valdyti įmonės materialinius ir žmogiškuosius resursus, kadangi bus automatizuoti gamybos ir veiklos organizavimo procesai, taip pat bus susisteminti verslo duomenys. Įmonės poreikiams pritaikyta sistema – patogus ir efektyvus e-verslo sprendimas, leidžiantis tobulinti įmonės veiklą, didinti darbo efektyvumą ir produktyvumą, didinti konkurencingumą bei mažinti kaštus.